Zgodnie z ruchem wskazówek zegara zaczniemy od pana z gwiazdą na piersi.
Profesor E. Kremser - dyrygent festiwalu,
Gustaw Wohlgemuth - dyrygent festiwalu,
Dr. Moser - dyrygent z Koszalina (Sängerbundes des Regierungsbezirks Köslin),
Królewski Dyrektor Muzyczny - Filke - dyrygent festiwalu,
Królewski Dyrektor Muzyczny - Hielscher - dyrygent festiwalu,
i ostatni pan w binoklu to Josef Rudel dyrygent Związku Austriacko - Śląskiego.
Swoją drogą jak łatwo zauważyć na większość zdjęć wąsy były bardzo modne.