Grupa I

Grupę I stanowiły organizacje śpiewacze z za granicy.
I tak w kolejności prezentowały się związki z Ameryki, Rumunii, Rosji, Łodzi, Warszawy, St. Petersburga, Salzburga, Rewala.
Po nich organizacje z Bohemi w sile 600 osób (50 organizacji) i z Mähren w liczbie 300 osób (18 organizacji). Grupie I towarzyszył na koniach regiment muzyczny kirasjerów poprzedzający główną atrakcję tej grupy a mianowicie
"Der Kriegsliedwagen" czyli platformę pieśni wojennej. Nazwa oddaje specyfikę i repertuar takiego pojazdu. Platforma była autorstwa malarza Dennera i swoim charakterem nawiązywała do starogermańskiej tradycji. Walkirie na koniach i starogermańscy wojownicy podkreślali jej historyczny charakter.
Bohaterami historycznymi zasiadającymi na tronie był Wotan i Freya (odtwórcami byli Süßmuth i Bott). Platforma z tego co się orientuje była własnością Srodkowośląskiego Związku Śpiewaczego (Mittelschlesische Sängerbund)
W Grupie I byli także :
Pocztowy Związek Śpiewaczy "Allemannia" (Postgesangverein "Allemannia") z pocztylionami na koniach.
Związek Śpiewaczy Kuśnierzy "Motte" ze swoją platformą ( Kürschnergesangverein "Motte").
Związek Śpiewaczy Austria - Śląsk liczący 500 uczestników (32 organizacje).
Ten ostatni wsławił się piękną szkołą jodłowania podczas imprezy.
Bayern reprezentowała 4 Kapela muzyczna 156 Regimentu Piechoty.
Frankonia to 30 organizacji i 200 uczestników.
Strasburg i Badenia.
Oława była reprezentowana przez oddział brunatnych huzarów.
Następni byli Wiedeńczycy i Monachijczycy oraz Związek Śpiewaczy Dolnej Austrii.
To tyle jeśli chodzi o Grupę I.