Platforma ze sztandarem Niemieckiego Zwi±zku ¦piewaczego na ul. ¦widnickiej.
Z przodu widać 6 rycerzy.